Categorie archief: Activiteiten

Renovatie moskee Al Fath

Zaterdag 15 april 2023 en Maandag 17 april 2023 betreft renovatie moskee Al Fath

Je kunt vrij doneren (sadaqa) aan de moskee via:
Of overmaken naar NL11RABO0316517356 t.a.v. moskee Al Fath
Omschrijving: geldinzameling 2023
Moge Allah iedereen belonen die bijdraagt aan de moskee.

 

 

 

 

6 januari 2021: betreft renovatie moskee Al Fath

Asaalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuhu,

Zoals bekend zal er inshaAllah a.s. zaterdag 8 januari worden gestart met werkzaamheden in de moskee. De moskee zal een grondige renovatie ondergaan.
Inmiddels zijn de zonnepanelen al geinstalleerd en in gebruik Alhamdulilah.

Wij danken iedereen nogmaals die hieraan heeft bijgedragen; djazaka Allahu khayran.

De volgende werkzaamheden staan op de planning en zullen worden uitgevoerd:

Binnen:

 • Wij gaan met het plafond beginnen. Deze is helaas in slechte staat en vertoont veel scheurtjes. Het plafond zal worden verlaagd en er komen nieuwe moderne ingebouwde lampen in.
 • De elektrakabels worden opnieuw aangelegd en getrokken.
 • Nieuwe minbar, mihrab én muurbekleding
 • Stucwerk zal plaatsvinden
 • We zijn bezig met vloerverwarming, hopelijk voor de Ramadan is deze volledig ingebouwd.

Buiten:

 • Het heg rondom de moskee gaat weg om plaats te maken voor een geheel nieuw hekwerk met poort.
 • Tegels worden gewipt en vervangen door nieuwe.
 • Entree van de moskee wordt vernieuwd (architect is momenteel bezig met een ontwerp)
 • Nieuwe trap naar boven
 • Nieuw kantoor op de begane grond
 • Nieuwe woedoe en toilet voorzieningen

Kortom, de moskee krijgt een nieuw en fris gezicht zowel van binnen als van buiten om zowel nu als de toekomstige generaties te dienen.

Wij danken Allah en een ieder die hieraan heeft bijgedragen; djazaka Allahu khayran.

Blijf de website en onze Facebook pagina in de gaten houden. Wij zullen hier regelmatig updates delen over de voorgang van de renovatie.

Wij vragen alvast jullie geduld en begrip de komende periode.

P.S.: Omdat er a.s. zaterdag 8 januari al wordt gestart met sloopwerkzaamheden en het opruimen van de gebedstapijten, verzoeken wij iedereen om een eigen gebedskleed mee te nemen naar de moskee.

Wa Alaykum Saalaam Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuhu,
Namens het bestuur van Moskee Al Fath

 

IMPRESSIE NIEUW INTERIEUR

 

Persbericht Geheim onderzoek naar islamitische organisaties

Oktober 2021

Persbericht

De islamitische koepelorganisatie (IKO) De Eendracht heeft kennis genomen van het artikel in het
landelijke dagblad NRC van vrijdag 15 oktober jl. Het artikel kopte: ‘Undercover naar de moskee:
geheim onderzoek naar Islamitische organisaties.’

Uit het artikel blijkt dat Nederlandse gemeentes opdracht hebben gegeven om een heimelijk
onderzoek te verrichten naar de moskeegemeenschap. Zo ook naar de moskee El Mouahidin uit Ede
die is aangesloten bij onze koepel. “We zijn als bestuur enorm geschrokken van de wijze waarop de
moslimgemeenschap slachtoffer lijkt te zijn geworden van fundamentele inbreuken op haar
persoonlijke levenssfeer en godsdienstvrijheid. We krijgen daar momenteel veel verontrustende
berichten over van onze leden,” aldus de voorzitter Mohamed El Haddad. De moslimgemeenschap
voelt zich onveilig. Het gebedshuis is een plek waar je je als individu veilig moet voelen en waar je
elkaar vertrouwt en je je in alle rust en vrede kunt terugtrekken.

De moskeeën begrijpen dat er onderzoek gedaan kan worden als er concrete zorgen zijn. Een
dergelijk onderzoek is ook met waarborgen omkleed. Hier is echter een categoraal onderzoek –
zonder enige vorm van verdenking – uitgevoerd naar een specifieke bevolkingsgroep. El Haddad: “We
zijn erg geschrokken van het aantal gemeentes die volgens de NRC opdracht hebben gegeven aan het
onrechtmatige infiltratieonderzoek. Op deze manier omgaan met een bevolkingsgroep die zich onder
meer beschermd mag voelen door artikel zes en artikel tien van de Grondwet is een rechtstaat
onwaardig. De moslimgemeenschap moet erop kunnen rekenen dat haar grondrechten worden
gerespecteerd. Juist tegenover de almachtige overheid.”

Meteen na kennisneming van het artikel in de NRC heeft IKO De Eendracht samen met de landelijke
raad RMMN contact opgenomen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die verantwoordelijk is voor het algemene
beleid. Binnenkort vindt een gesprek plaats met minister Grapperhaus, de NCTV en verschillende
burgemeesters. “We zitten met veel vragen: we willen weten waarom de NCTV aanleiding heeft
gezien om dit soort onderzoeken te laten verrichten. We willen ook graag weten of de NCTV heeft
nagedacht over de vergaande anti-overheidssentimenten die dergelijke onderzoeken meebrengen.
Om die reden lijkt het ons noodzakelijk om een nationale coördinator islamofobie aan te stellen, dan
wel de recent aangestelde nationale coördinator tegen discriminatie en racisme een onderzoek te
laten instellen. Dat is belangrijk voor de checks and balances. Als het gaat om uitwerking van beleid,
wet- en regelgeving, dan zien we dat er onvoldoende wordt nagedacht over de beoogde
(neven)effecten voor een specifieke bevolkingsgroep, namelijk de moslimgemeenschap,” aldus
voorzitter El Haddad.

Daarnaast zijn wij bezig om voor de aangesloten leden inzageverzoeken op grond van de AVG en de
WOB voor te bereiden. Onze leden zullen deze inzageverzoeken binnenkort bij hun gemeentebestuur
indienen. We hebben begrepen dat de Autoriteit Persoonsgegevens zelfstandig ook heeft besloten
om een onderzoek in te stellen naar de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in
het kader van het infiltratieonderzoek. Eén ding is onbetwist: er is veel onduidelijk. Eerst moet de
onderste steen boven komen. Pas daarna is het mogelijk om naar oplossingen te kijken en aan een
herstel van vertrouwen te werken. Dat is nu erg lastig. IKO De Eendracht wijst op de eerste stap. Het
JenV, de NCTV en de gemeentebesturen dienen nu naar aanleiding van de maatschappelijke
commotie snel transparant te handelen over het onderzoek en openheid van zaken te geven.

Doneer hier voor het online benefiet!

⏰ Benefiet Alert!!!

Assalaam alaikum wa rahmatuAllaahi wa Barakaatuh, beste broeders en zusters,

Moskee Al Fath in Arnhem gaat door middel van een 3-daagse benefiet verschillende doelen realiseren In Sha Allah. Hierbij is de hulp van onze ummah nodig!

Onze geliefde profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd: “ De sadaqa dooft de zonde zoals water het vuur dooft.”

📌 Wanneer?
Vanaf donderdag 6 mei om 18.00 uur (na het asr gebed)

Doelen:
✅Volledige renovatie van het hekwerk🪚
✅Renovatie van het terrein rondom de moskee🕌
✅De energievoorziening van de moskee verduurzamen 🔌
✅Investeren in zonnepanelen en toiletrenovatie ☀️
✅Trap voor de zusteringang 🪜

Te volgen via Facebook en Youtube 🌐
🔗 Facebook link: https://www.facebook.com/moskeealfath

🔗 Youtube link:
https://youtube.com/channel/UCy7SWeVDucP0w52Gig_sN3Q

🔗 Doneer links:

Vrije keuze bedrag : https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=764qrA6iQWSbckpboVWD6w&qsl_reqcnt=1

€25 https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=qaY6rXCfR7amMrUEu1Le-g

€50
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=xIovxUpDRoW8c6GyJvwqyg

€100
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=8IKx6fklTy2EJ_JNVb7l0w

€200 https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Ry56xI8lRJuVjcRaC6N_LQ

€500
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BjvPcUcGR5mdkKKzqwBHpw

€750
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FjWxS2fWTbmhsqTYD3t_gw

Is doneren geen optie? Dan kun je altijd een dua voor ons doen! 🤲🏽

BarakAllahu feekum!

MASSAAL DELEN GRAAG!!!

IED GEBED, contributie, zakaat-ul-fitr

Assalam mu’alaykum wa rahmatullahi wa barakatoeh,

Hierbij een overzicht van alle betaalverzoeken. Betaal contributie of doe een donatie met 1 druk op de knop.

Contributie (chard) 2021 –  €100,- euro: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=4IU26_OOR-ue99VfydqbTA

Zakaat-Ul-Fitr – €5,- per persoon: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=DVxHd3uJQZ6zGRz0jVLuqQ

Fidya – €3,- per dag per persoon, bedrag is aan te passen: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=b0xNCoIlRKiIY2vmu_tyxA

Of maak het handmatig over naar NL11 RABO 0316 5173 56
ten name van Marokkaans Islamitische Vereniging

Benoem in de omschrijving wat voor betaling het is, bijvoorbeeld Contributie 2021 of zakaat-ul fitr of een vrije donatie.

 

GEBED START OM 7.30 UUR IN DE MOSKEE OP DONDERDAG 13 MEI 2021 WEES OP TIJD

 

Voedselpakketten Ramadanactie 2021

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,
Assalaamu ‘Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuhu geliefde broeders en zusters.
Onze geliefde Profeet ﷺ heeft gezegd: “Wie een vastende te eten geeft om daarmee zijn vasten te verbreken; hem komt dezelfde beloning toe als deze vastende, zonder dat dit iets zal afdoen aan de beloning van de vastende.”
[Riyadus Sālihin: overgeleverd door Tirmidhi]
De prachtige maand Ramadan staat alweer bijna voor de deur. Een maand van terugkeer naar Allah, vasten, maar ook solidariteit. Voor de meesten van ons zijn goede maaltijden vanzelfsprekend. Maar helaas zijn er binnen onze gemeenschap ook veel gezinnen of broeders/zusters die het financieel moeilijk hebben. Deze mensen willen wij in sha Allah tijdens Ramadan een helpende hand bieden door middel van wekelijkse voedselpakketten.
Voor €35 kunnen we een gezin voorzien van een pakket met boodschappen voor 1 week.
Ons doel voor deze actie: €10.000
Dit kunnen we echter niet in ons eentje bij elkaar krijgen! Daarom roepen we jullie op om ons te helpen, zodat we als één ummah deze mensen kunnen voorzien van voedsel.
Doneren kan middels dit betaalverzoek:
OF door een overschrijving naar
t.n.v. Marokkaans Islamitische Vereniging. Alle kleine beetjes helpen!
Ook zijn we op zoek naar bedrijven/ondernemers die ons willen helpen door middel van het doneren van levensmiddelen of sponsoring. Dus ben of ken jij iemand die hier aan bij kan dragen, of wil je ons op een andere manier helpen, neem dan contact met ons op in sha Allah.
Barak Allahou feekoum voor jullie hulp!
Zustercommissie Moskee al Fath Arnhem

Maatregelen i.v.m. het coronavirus

Op 15-03-2020 heeft het kabinet wederom maatregelen aangekondigd i.v.m. het coronavirus.
Gelet op de voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden en de impact die het zal hebben op de uitvoering daarvan, is het voor ons onmogelijk om deze te handhaven.
Derhalve zijn wij genoodzaakt om de deuren te sluiten tot nader order.

Gezondheid is onze hoogste prioriteit. Wij kunnen, mede ook vanuit Islamitisch oogpunt,
niet anders dan de adviezen van het RIVM serieus nemen en op te volgen.
Wat betekent dat concreet?

• Moskee gaat per direct dicht tot nader order (incl. dagelijkse gebeden).
• Weekendonderwijs gaat niet door tot nader order.
• Koranonderwijs gaat niet door tot nader order.
• Alle geplande activiteiten gaan niet door tot nader order.
Wat gaat wel door?
• Winkels blijven open voor klanten.
• De ondernemersvleugel blijft open voor haar huurders en bezoekers.
• Mortuarium ICC Nour Al Houda.
• Djanaza gebeden, op voorwaarde dat alleen eerstegraads mannelijke
familieleden aanwezig zullen zijn.

Nogmaals, al deze maatregelen zijn nodig om te zorgen dat het virus zich niet verder of
sneller kan verspreiden en daarmee ook vooral kwetsbare groepen te beschermen voor
wie het virus fatale gevolgen kan hebben.

Wij vragen jullie om begrip en dit besluit te respecteren in ons gezamenlijk belang.
Moge Allah (swt) ons leiden, ons behoeden voor de kwalijke gevolgen van deze virus en
de zieken doen genezen. Amieen.

ICC Nour Al Houda en moskee Al Fath

Conferentie Islam & Gezin

Assalamoe 3alaykoum geliefde broeders en zusters,

(Audio en Foto’s staan onder het bericht)

Wij danken Allah, de Verhevene voor Zijn gunsten en wij danken Hem voor deze mooie dag. Daarnaast danken wij alle vrijwilligers die hard gewerkt hebben en die deze dag mogelijk hebben gemaakt. Moge Allah subhanahu wata3ala jullie inzet belonen.

Op 3 januari 2016 rond 13:00 vond de kickoff plaats met een koran recitatie van Lahcen Abouabdelah die surat Al Qasas met zijn zuivere stem nauwkeurig reciteerde.
Vervolgens opende de gastheer deze mooie en leerzame dag met een actueel voorwoord. Gelijk hierna rond 13:30 werd de eerste lezing gegeven door Abu Zakariya met als onderwerp, “de Quran in het gezin”.

Om 14:15 was er voor de bezoekers Marokkaanse thee en koffie klaargezet. Na deze koffiepauze werd het Asr gebed gezamenlijk in de moskee verricht.

Rond 15:00 kwam de tweede gastspreker Abu Hassan aan en startte hij direct met zijn lezing die ging over het opvoeden van kinderen. De lezing werd in het Nederlands en Arabisch gegeven. Deze lezing werd gevolgd door een lunchpauze. De vrijwilligers hadden inmiddels alle voorbereidingen getroffen en de bezoekers konden netjes in de rij gaan staan om een sandwich te krijgen en sinaasappelsap. Na hiervan te hebben genoten werd het programma vervolgd. De derde gastspreker Abu Sayf Surinami startte met zijn lezing over de rechten van de ouders.

Om 16:41 was het tijd voor het maghrib gebed. Daarna gaf de vierde gastspreke Abu Nafi3 zijn lezing waarbij hij de echtparen ook een aantal adviezen gaf. Met humor en actualiteit slaagde hij erin om de de aandacht van de bezoekers vast te houden tot aan het isha gebed rond 18:30. Abu Nafi3 verzorgde deze lezing in het Arabisch, Berbers en Nederlands.

Na het gebed werd deze mooie dag afgesloten met een heerlijke warme maaltijd, een Quran
recitatie en een woord van de voorzitter van het bestuur.

Wassalamoe 3alaykum

Sfeerfoto’s Conferentie:

 • Conferentie Islam & Gezin
 • Boekenverkoop
 • Kinderen koekjes
 • Kinder pannenkoek
 • Knutselende kinderen
 • Kinderen kijken een film
 • Chicken curry
 • Samosa
 • Sandwich lunch
 • Conferentie Islam & Gezin
 • Gebak zusters
 • Meloen
 • Gebak zusters
 • Gebak zusters

Terugluisteren van de conferentie:

Openings Recitatie – Lahcen Abouabdellah

De Quran in het gezin – Abu Zakaria

Recitatie – Lahcen Abouabdellah

Het opvoeden van kinderen – Abu Hassan

De rechten van de ouders – Abu Sayf Suriname

Adviezen voor het echtpaar – Abu Nafi3

Afsluiting recitatie – Lahcen Abouabdellah

Eid Al-Adha 2015

Assalamu alaykum geliefde broeders en zusters,

Zondag 27 september was een mooie dag al hamdulilah. Deze dag vierden wij het Eid al-Adha feest met onze kinderen én met vluchtelingen van de Koepel, Vredenburg en Velp.

Van 11:00 tot 16:00 vond het kinderfeest plaats op speelpark Thialf. Het was een overweldigend succes, al hamdulilah! Honderden kinderen hebben genoten van attracties zoals luchtkussens, een rodeostier, skelters, en nog veel meer. Kinderen hebben daarnaast van veel lekkers kunnen snoepen, zoals patat, een suikerspin, popcorn en ijs.

Na het kinderfeest hebben vele broeders met eigen vervoer vluchtelingen opgehaald, zodat zij deel konden nemen aan een feestmaal in de moskee. Het eten werd bereid door de moskee met het vlees dat was gedoneerd van offerdieren. Moge Allah iedereen die een donatie heeft gegeven daarvoor rijkelijk belonen! Na de maaltijd werden er welkomstpakketten uitgedeeld aan vluchtelingen, met onder andere een quraan en wat shampoo/douchegel. Wij hopen dat de vluchtelingen zich welkom voelen in Arnhem en vragen Allah om deze periode gemakkelijk voor hen te maken.

We willen ook alle vrijwilligers bedanken die hebben geholpen bij de activiteiten, moge Allah jullie rijkelijk belonen! Zonder jullie zouden wij dit nooit gerealiseerd kunnen hebben, we hebben dit samen gedaan! Tot slot vragen wij Allah dat hij ons in staat stelt vaker dit soort activiteiten te organiseren waarmee wij onze gemeenschap een glimlach op het gezicht kunnen brengen.

Wassalamu alaykum,

Moskee al Fath

 • Foto_2
 • Foto_3
 • Foto_5
 • Foto_7
 • Foto_8
 • Foto_9
 • Foto_10
 • Foto_12
 • Foto_13
 • Foto_14
 • Foto_15
 • Foto_16
 • Foto_17
 • Foto_19
 • Foto_20
 • Foto_21
 • Foto_22
 • Foto_23
 • Foto_24
 • Foto_25
 • Foto_26
 • Foto_27
 • Foto_28
 • Foto_29
 • Foto_30
 • Foto_31
 • Foto_32
 • Foto_33
 • Foto_34
 • Foto_35
 • Foto_36
 • Foto_37
 • Foto_38
 • Foto_39
 • Foto_40
 • Foto_41
 • Foto_43
 • Foto_44
 • Foto_46
 • Foto_47
 • Foto_48
 • Foto_49
 • Foto_50
 • Foto_51
 • Foto_52
 • Foto_53
 • Foto_54
 • Foto_55
 • Foto_56
 • Foto_57
 • Foto_58
 • Foto_60
 • Foto_61
 • Foto_62
 • Foto_63
 • Foto_64
 • Foto_65
 • Foto_66
 • Foto_67
 • Foto_68
 • Foto_69
 • Foto_70
 • Foto_71
 • Foto_75
 • Foto_87
 • Foto_77
 • Foto_86

Eid Feest 2015

Salamoe aleikoem geliefde broeder en zuster,

Zondag 19 juli hebben wij met een geweldig team van vrijwilligers een Eid feest voor kinderen georganiseerd! Vele kinderen uit Arnhem en omgeving hebben samen het Eid feest gevierd en wat was het gezellig en geslaagd al hamdoulillah!

Het Eid feest werd geopend met een lezing van Abou Nafi3 voor de kinderen over profeet Youssef 3alayhi salaam. Hierna zijn de kinderactiviteiten begonnen met o.a. springkussens, ballenbak, sjoelen, rodeostier, sumo worstelen, blikken gooien, kop van jut, hennaversiering en koekhappen.
Ondertussen konden de kinderen genieten van suikerspin, popcorn en ijsjes. Ook de mama’s en papa’s genoten van hapjes en drankjes die verzorgd werden door de zusters.

De dag is afgesloten met een prijsuitreiking, frietjes en een snoepbedankje voor de kinderen. Als verrassing heeft een zuster de shahada gedaan al hamdoulillah.
Het was een bijzonder moment voor de kinderen en volwassenen, die het nooit eerder hadden meegemaakt. Het was een mooie middag en het deed ons goed om te zien hoeveel plezier de kinderen hadden! Wij streven ernaar om in sha Allah komend Eid (al Adha) meer te kunnen doen en het grootser aan te pakken.

Het is alleen met Zijn Gunst dat deze middag een groot succes is geworden. Wij willen daarom iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze middag. Ons team heeft zich keihard ingezet om dit te realiseren. Moge Allah jullie rijkelijk belonen met Jannat al Firdaws!

Wij vragen Allah subhanahu wata3ala om onze intenties zuiver te houden, onze goede daden te accepteren en onze zonden te vergeven. Moge Allah subhanahu wata3ala komende Eid te zegenen en ons in staat stellen om onze gemeenschap beter van dienst te zijn.

Wa aleikoem assalaam,
Namens het bestuur Moskee Al Fath

 • IMG-20150719-WA0002
 • DSC_0530
 • DSC_0517
 • DSC_0496
 • IMG-20150719-WA0004
 • IMG-20150719-WA0003
 • DSC_0635
 • DSC_0615
 • DSC_0622
 • DSC_0634
 • DSC_0633
 • DSC_0616
 • DSC_0601
 • DSC_0604
 • DSC_0614
 • DSC_0600
 • DSC_0593
 • DSC_0592
 • DSC_0588
 • DSC_0584
 • DSC_0585
 • DSC_0580
 • DSC_0577
 • DSC_0576
 • DSC_0571
 • DSC_0572
 • DSC_0568
 • DSC_0565
 • DSC_0569
 • DSC_0555
 • DSC_0544
 • DSC_0545
 • DSC_0554
 • DSC_0543
 • DSC_0539
 • DSC_0534.
 • DSC_0537
 • DSC_0538
 • DSC_0535
 • DSC_0532
 • DSC_0531
 • DSC_0527
 • DSC_0529
 • DSC_0528
 • DSC_0525
 • DSC_0524
 • DSC_0522
 • DSC_0523
 • DSC_0512
 • DSC_0516

Hadith

Hij die medelijden heeft met (zelfs maar) een spreeuw en zijn leven spaart, voor hem zal Allah genadig zijn op de Dag des Oordeels.

— Profeet Mohammed v.z.m.h

Contact

Moskee Al Fath

Van Oldenbarneveldstraat 85
6828 ZN Arnhem

026-44 58 728
alfathmoskee@hotmail.com