Categorie archief: Moskee

Laatste 10 nachten, Eid gebed en Zakat al-Fitr/al-Fidya/contributie

Laatste 10 nachten, Eid gebed & Zakat al-Fitr/al-Fidya/contributie

Salamoe aleikoem wa rahmatoullahi wa barakatouhu
Geliefde broeders en zusters,

Laatste 10 nachten

Het einde van onze prachtige maand Ramadan nadert en het moment van zelfanalyse is aangebroken. Van alle maanden heeft Allah subhanahu wa ta’ala de maand Ramadan als meest verheven maand gemaakt, en heeft daarin de laatste tien dagen als meest verheven dagen gemaakt, en in die tien dagen is er één nacht dat de meest waardevolle nacht is! Zo zegt Allah subhanahu wa ta’ala:

“De nacht van de Verhevenheid is beter dan 1000 maanden.” {Soerah al Qadr, aya 3}

Ook zei Profeet Mohammed vrede zij met hem:

“Degene die tijdens de nacht van Qadr (Laylatoel Qadr) opblijft en bidt met geloof en in de hoop op een beloning, diens voorgaande zonden zullen vergeven worden.” {overgeleverd door Abu Huraira in Al Bukhari}

Als iedereen eerlijk zou zijn tegenover zichzelf, dan is er niemand op deze wereld aanwezig die deze vergeving niet nodig heeft. Iedereen is behoeftig aan de Vergeving van Allah, niemand uitgezonderd.
Ondanks dat de moskee gesloten is kun je zelf de nachten doorbrengen in aanbidding vol smeekbeden, vol berouw, en veelvuldig koranrecitaties en gebeden opdat dit jouw succes bij Allah subhanahu wa ta’ala zal worden.
‘Aisha vroeg daarom aan de Profeet vrede zij met hem wat zij moest zeggen als Laylatul Qadr aangebroken was. De Profeet vrede zij met hem leerde haar daarop de volgende smeekbede:

اَللهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ
Allahoemma innaka 3affoewwoen toeh’ibboel l-3afwa faa3foe ‘annie.
O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, dus vergeef mij. {in Tirmidhi}

Wanneer is Lailatoul Qadr? ‘Aisha heeft overgeleverd dat de Profeet vrede zij met hem zei:

“Zoek Lailatul Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadan.” {in Al Bukhari en Moeslim}

Eid Gebed

Helaas zullen wij dit jaar het Eid gebed niet in de moskeeën verrichten. De geleerden hebben daarom ook gezegd dat wij het Eid gebed, zonder preek, thuis kunnen verrichten met ons gezin. Probeer daarom ondanks de omstandigheden toch op een veilige en creatieve manier samen te komen.

Zakat al-Fitr / al-Fidya/contributie

Wij van Al-Fath moskee te Arnhem maken van deze gelegenheid gebruik om de weg te openen voor alle broeders en zusters die, met Allah Zijn hulp, zakat al-Fitr of alfidya en donaties op dit rekeningnummer van de moskee willen overmaken. De hoogte van de zakaat al-Fitr is €5 per persoon en wat betreft de fidya voor één dag is €3.en contributie is €100. per jaar

Het bedrag kunt u overmaken naar NL96RABO0303980516 ten name van Marrokkaans Islamitische vereniging

U kunt ook gebruik maken van de onderstaande tikkies:

Zakaat al fitr 5 euro per persoon:
https://tikkie.me/pay/14u4qlc8oi56vrpilio7

Fidya 3 euro voor 1 dag pp:
https://tikkie.me/pay/kd0hp8m2a6osej3sdfgt

Contributie (shard) Moskee Al Fath:
https://tikkie.me/pay/14u4qlc8oi56vrpilio7

Moge Allah ons vergeven voor al onze tekortkomingen en deze de komende dagen te herstellen. Moge Allah ons beschermen tegen het virus, de zieken genezen en ons veilig houden. Moge Allah subhanahu wata3ala de welvaart in dit land en de saamhorigheid onder elkaar vergroten en ons dichter bij elkaar brengen. Wees behulpzaam en steun elkaar in deze moeilijke periode. Wij doen dit samen en in sha Allah komen wij hier sterker uit.

Wa aleikoem assalaam wa rahmatoullahi wa barakatouhu,

Moskee Al Fath

Eid Feest 2015

Salamoe aleikoem geliefde broeder en zuster,

Zondag 19 juli hebben wij met een geweldig team van vrijwilligers een Eid feest voor kinderen georganiseerd! Vele kinderen uit Arnhem en omgeving hebben samen het Eid feest gevierd en wat was het gezellig en geslaagd al hamdoulillah!

Het Eid feest werd geopend met een lezing van Abou Nafi3 voor de kinderen over profeet Youssef 3alayhi salaam. Hierna zijn de kinderactiviteiten begonnen met o.a. springkussens, ballenbak, sjoelen, rodeostier, sumo worstelen, blikken gooien, kop van jut, hennaversiering en koekhappen.
Ondertussen konden de kinderen genieten van suikerspin, popcorn en ijsjes. Ook de mama’s en papa’s genoten van hapjes en drankjes die verzorgd werden door de zusters.

De dag is afgesloten met een prijsuitreiking, frietjes en een snoepbedankje voor de kinderen. Als verrassing heeft een zuster de shahada gedaan al hamdoulillah.
Het was een bijzonder moment voor de kinderen en volwassenen, die het nooit eerder hadden meegemaakt. Het was een mooie middag en het deed ons goed om te zien hoeveel plezier de kinderen hadden! Wij streven ernaar om in sha Allah komend Eid (al Adha) meer te kunnen doen en het grootser aan te pakken.

Het is alleen met Zijn Gunst dat deze middag een groot succes is geworden. Wij willen daarom iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze middag. Ons team heeft zich keihard ingezet om dit te realiseren. Moge Allah jullie rijkelijk belonen met Jannat al Firdaws!

Wij vragen Allah subhanahu wata3ala om onze intenties zuiver te houden, onze goede daden te accepteren en onze zonden te vergeven. Moge Allah subhanahu wata3ala komende Eid te zegenen en ons in staat stellen om onze gemeenschap beter van dienst te zijn.

Wa aleikoem assalaam,
Namens het bestuur Moskee Al Fath

 • IMG-20150719-WA0002
 • DSC_0530
 • DSC_0517
 • DSC_0496
 • IMG-20150719-WA0004
 • IMG-20150719-WA0003
 • DSC_0635
 • DSC_0615
 • DSC_0622
 • DSC_0634
 • DSC_0633
 • DSC_0616
 • DSC_0601
 • DSC_0604
 • DSC_0614
 • DSC_0600
 • DSC_0593
 • DSC_0592
 • DSC_0588
 • DSC_0584
 • DSC_0585
 • DSC_0580
 • DSC_0577
 • DSC_0576
 • DSC_0571
 • DSC_0572
 • DSC_0568
 • DSC_0565
 • DSC_0569
 • DSC_0555
 • DSC_0544
 • DSC_0545
 • DSC_0554
 • DSC_0543
 • DSC_0539
 • DSC_0534.
 • DSC_0537
 • DSC_0538
 • DSC_0535
 • DSC_0532
 • DSC_0531
 • DSC_0527
 • DSC_0529
 • DSC_0528
 • DSC_0525
 • DSC_0524
 • DSC_0522
 • DSC_0523
 • DSC_0512
 • DSC_0516

Huishoudelijke mededelingen

Assalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuhoe,

Geliefde broeder/zuster,

Hier volgen enkele huishoudelijke mededelingen:

 • Op dit moment zijn wij bezig om een nieuwe winkelcommissie samen te stellen voor zowel de winkel voor de broeders als de winkel voor de zusters. Diegene die belangstelling hebben of ideeën omtrent dit onderwerp verzoeken wij zo spoedig mogelijk te reageren via de website middels een aanmeldingsformulier (http://www.moskee-al-fath.nl/vrijwilliger-worden/).
 • De kleine gebedsruimte op de benedenverdieping die voor de zusters diende zal vanaf nu door de broeders gebruikt worden wegens ruimte gebrek. Na navraag blijkt dat de oudere zusters wel de trap op kunnen lopen alhamdoelillah.
 • Het bestuur van de vereniging is druk bezig om verschillende commissies samen te stellen. Wil je de moskee helpen met datgene waar je goed in bent. Meld je dan nu aan via het online formulier http://www.moskee-al-fath.nl/vrijwilliger-worden/ of vul de papieren versie in die beschikbaar is in de moskee.
 • Alle activiteiten binnen de moskee dienen via het bestuur te lopen met toestemming.
 • Er dient geen reclame te worden gemaakt op eigen initiatief, dit moet eerst overlegd worden met het bestuur (http://www.moskee-al-fath.nl/contact/).
 • Binnenkort insha’Allah worden er lezingen gehouden in de moskee in het Nederlands, Tamazight en Arabisch. Zodra dit concreet is zal dit bekend worden gemaakt via de website en facebookpagina van de moskee. Houd dit dus goed in de gaten!

Wa alaikoem assalaam warahmatoeAllahi wabarakatoeh
Het bestuur

Oproep: Wij zijn op zoek naar een imam

Bismi-llaahi-Rrahmaani-Rrahiem

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden, gebeden en vrede zij met Zijn edele dienaar en Boodschapper Muhammed, en met zijn metgezellen en degenen die hem volgen tot de Dag des Oordeels.

Assalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuhoe,

Geliefde broeder/zuster,

Wij zijn per direct op zoek naar een imam voor de moskee te Arnhem. Ben je een imam of mocht je een imam kennen neem dan contact op met het bestuur via email: alfathmoskee@hotmail.com .

Stuur dit bericht via alle sociale media door naar al jouw kennissen, vrienden/vriendinnen en familieleden en onthoud:

“degene die (een ander) het goede aanwijst, (hij) is als degene die het in praktijk heeft gebracht.”

Moge Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa ons allen leiden naar Zijn subhaanahu wa-ta3aalaa tevredenheid.

Wassalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuhoe,
– Het bestuur

Algemene ledenvergadering 2015

As-salamoe alaykoem,

Op 4 januari 2015 zal er na salat al Dohr een algemene ledenvergadering plaatsvinden. Deze vergadering heeft betrekking op diverse knelpunten in de moskee.

Gelet op het belang van deze vergadering, verzoeken wij alle leden om deze vergadering bij te wonen. Wij rekenen op uw komst.

– Het bestuur

Mededeling Onderwijscommissie

Aan alle ouders, verzorgers en jongeren,

Zoals het moskee bestuur reeds heeft bekend gemaakt, valt alles wat te maken heeft met het onderwijs in de moskee onder de verantwoordelijkheid van de onderwijscommissie.

Wij zullen ons best doen om dit in goede banen te leiden. Ons doel is meer structuur en overzicht te brengen in het onderwijs. Hiervoor hebben wij jullie medewerking hard nodig.

Voor inschrijvingen, aanmeldingen en/of verzoeken van zowel kinderen, jongeren, zusters en/of broeders kunnen jullie contact opnemen met de leden van de onderwijscommissie via onze e-mail adres onderwijscommissieelfath@hotmail.com of via het telefoonnummer van de moskee.

Mochten er vragen of onduidelijkheden hierover dan horen wij dat graag.

Het inschrijfformulier kun je hier downloaden.

Namens alle leden van de onderwijscommissie

Offerfeest 2014

Salaam aleikoem warahmatoeLah wabarakatoeh, Beste broeders en zusters,

Zaterdag 4 oktober 2014 is de Aid Al-Adha (Offerfeest). Het Aid gebed wordt uiterlijk om 08:30 uur in de Rijnhal verricht. De Rijnhal is vanaf 7:00 uur open, inshaAllah.
Wij verzoeken u beleefd met het volgende rekening te houden.

 • Er wordt bij de ingang van zowel de vrouwen als mannen geld ingezameld voor inshaAllah een nieuwe moskee.
 • De Rijnhal heeft geen vloerkleed en het is overwegend koud. Neemt u daarom uw gebedskleed mee!
 • De Rijnhal is zeer gehorig. We hebben de afgelopen jaren veel klachten binnen gekregen over het niet (goed) horen van de preek. Wij verzoeken u daarom dringend uw kinderen bij u te houden en zoveel mogelijk stil te houden. Vanzelfsprekend wordt ook aan jongeren en volwassenen gevraagd tijdens de preek niet te spreken.
 • Er zijn voor de orde en veiligheid parkeerwachters (Support) fi sabili Lah aanwezig. Wij verzoeken u ten alle tijden deze broeders te volgen in hun instructies!

Het is op de twee dagen na Aid Al-Adha mogelijk een gedeelte van uw Aid (offervlees) fi sibili Lah te schenken aan moslims die zelf financieel het niet kunnen veroorloven een Offerdier te kopen. Hier binnenkort meer over.

1601288_734845776589064_2521346340218374424_n

Denkt u verder aan uw contributie! Van ieder (bezoekend) gezin wordt verwacht dat deze contributie betaalt. U kunt dit bij de penningmeester betalen, inshaAllah. De penningmeester is dagelijks aanwezig.

Salaam aleikoem warahmatoeLah wabarakatoeh,

Bestuur Alfath Moskee

Nieuwe website gelanceerd

De nieuwe website van moskee Al Fath staat in sha Allah binnenkort live! Hierop kunt u het laatste nieuws lezen, onze lezingen beluisteren, de agenda bijhouden en veel kennis vinden.

Onze website is een verlengstuk van onze organisatie en wij danken Allah Subhanahu Wa Ta’ala hiervoor.

Hadith

Het vasten is een bescherming, laat hem niet schelden en laat hem geen daad van onwetendheid verrichten

— Profeet Mohammed (vrede zijn met hem)

Contact

Moskee Al Fath

Van Oldenbarneveldstraat 85
6828 ZN Arnhem

026-44 58 728
alfathmoskee@hotmail.com