Laatste 10 nachten, Eid gebed en Zakat al-Fitr/al-Fidya/contributie

Laatste 10 nachten, Eid gebed & Zakat al-Fitr/al-Fidya/contributie

Salamoe aleikoem wa rahmatoullahi wa barakatouhu
Geliefde broeders en zusters,

Laatste 10 nachten

Het einde van onze prachtige maand Ramadan nadert en het moment van zelfanalyse is aangebroken. Van alle maanden heeft Allah subhanahu wa ta’ala de maand Ramadan als meest verheven maand gemaakt, en heeft daarin de laatste tien dagen als meest verheven dagen gemaakt, en in die tien dagen is er één nacht dat de meest waardevolle nacht is! Zo zegt Allah subhanahu wa ta’ala:

“De nacht van de Verhevenheid is beter dan 1000 maanden.” {Soerah al Qadr, aya 3}

Ook zei Profeet Mohammed vrede zij met hem:

“Degene die tijdens de nacht van Qadr (Laylatoel Qadr) opblijft en bidt met geloof en in de hoop op een beloning, diens voorgaande zonden zullen vergeven worden.” {overgeleverd door Abu Huraira in Al Bukhari}

Als iedereen eerlijk zou zijn tegenover zichzelf, dan is er niemand op deze wereld aanwezig die deze vergeving niet nodig heeft. Iedereen is behoeftig aan de Vergeving van Allah, niemand uitgezonderd.
Ondanks dat de moskee gesloten is kun je zelf de nachten doorbrengen in aanbidding vol smeekbeden, vol berouw, en veelvuldig koranrecitaties en gebeden opdat dit jouw succes bij Allah subhanahu wa ta’ala zal worden.
‘Aisha vroeg daarom aan de Profeet vrede zij met hem wat zij moest zeggen als Laylatul Qadr aangebroken was. De Profeet vrede zij met hem leerde haar daarop de volgende smeekbede:

اَللهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ
Allahoemma innaka 3affoewwoen toeh’ibboel l-3afwa faa3foe ‘annie.
O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, dus vergeef mij. {in Tirmidhi}

Wanneer is Lailatoul Qadr? ‘Aisha heeft overgeleverd dat de Profeet vrede zij met hem zei:

“Zoek Lailatul Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadan.” {in Al Bukhari en Moeslim}

Eid Gebed

Helaas zullen wij dit jaar het Eid gebed niet in de moskeeën verrichten. De geleerden hebben daarom ook gezegd dat wij het Eid gebed, zonder preek, thuis kunnen verrichten met ons gezin. Probeer daarom ondanks de omstandigheden toch op een veilige en creatieve manier samen te komen.

Zakat al-Fitr / al-Fidya/contributie

Wij van Al-Fath moskee te Arnhem maken van deze gelegenheid gebruik om de weg te openen voor alle broeders en zusters die, met Allah Zijn hulp, zakat al-Fitr of alfidya en donaties op dit rekeningnummer van de moskee willen overmaken. De hoogte van de zakaat al-Fitr is €5 per persoon en wat betreft de fidya voor één dag is €3.en contributie is €100. per jaar

Het bedrag kunt u overmaken naar NL11 RABO 0316 5173 56 ten name van Marokkaans Islamitische Vereniging

U kunt ook gebruik maken van de onderstaande betaalverzoek

Contributie (shard) Moskee Al Fath:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=4IU26_OOR-ue99VfydqbTA&fbclid=IwAR2nD_7_JE0GlLysUvZ6vT6oYn-ELIQ7esJY3PKYAAxkQUTdkwhrmn1JZOw&qsl_reqcnt=1https://tikkie.me/pay/14u4qlc8oi56vrpilio7

Moge Allah ons vergeven voor al onze tekortkomingen en deze de komende dagen te herstellen. Moge Allah ons beschermen tegen het virus, de zieken genezen en ons veilig houden. Moge Allah subhanahu wata3ala de welvaart in dit land en de saamhorigheid onder elkaar vergroten en ons dichter bij elkaar brengen. Wees behulpzaam en steun elkaar in deze moeilijke periode. Wij doen dit samen en in sha Allah komen wij hier sterker uit.

Wa aleikoem assalaam wa rahmatoullahi wa barakatouhu,

Moskee Al Fath

Hadith

Het vasten is een bescherming, laat hem niet schelden en laat hem geen daad van onwetendheid verrichten

— Profeet Mohammed (vrede zijn met hem)

Contact

Moskee Al Fath

Van Oldenbarneveldstraat 85
6828 ZN Arnhem

026-44 58 728
alfathmoskee@hotmail.com