Categorie archief: Uncategorized

Zakaat-ul-Fitr / Fidyah / Jaarlijkse contributie

Beste broeders en zusters, voor degenen die nog niet de Zakaat-ul-Fitr / Fidyah / Jaarlijkse contributie hebben betaald en dit graag alsnog willen doen, dan kan dat via:

Zakaat al Fitr – €7,- euro per gezinslid: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=CAPjMSDVRfOUJvyMrT-Pug

Fidyah – €3,- per persoon per dag: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=LD77G3QRRi-8306l4d2Clw

Chard 2023 (jaarlijkse contributie aan de moskee, als je dit nog niet voldaan hebt) – €120,- per jaar: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gWIJB8jkSAaWxfphjiqjKw&fbclid

Chard 2024 (jaarlijkse contributie aan de moskee,) – €120,- per jaar: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=82fbQJuFR6mn-igwYswbjg

Moge Allah u belonen en onze vasten accepteren.
Baraka Allahu feekum

 

 

 

Aardbeving Marokko


Doneer nu!
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=smCfhJCMTD2tmvCHF2EQ4w

Salaam aleikoum, beste broeders en zusters,

We willen jullie op de hoogte stellen van een zeer ernstige gebeurtenis in Marokko. Op 8-9 september werd het zuiden van Marokko getroffen door een krachtige aardbeving, een van de ergste in de geschiedenis van het land.

Deze ramp heeft grote schade aangericht, met meer dan 800 doden, veel gewonden en daklozen. Veel gebouwen zijn ingestort, en het is moeilijk te begrijpen hoe groot deze tragedie is.

De beelden uit Marokko tonen de verwoesting en het lijden van de mensen die deze ramp hebben overleefd. Ze hebben dringend medische hulp en onderdak nodig.

De Arnhemse Islamitische organisaties vragen om jullie hulp. We willen de getroffenen helpen door medische zorg en onderdak te bieden. Het is belangrijk dat de slachtoffers weten dat ze niet alleen staan in deze moeilijke tijd.

Laten we bidden voor de slachtoffers en hopen dat Allah hen helpt en genezing brengt. We herinneren de woorden van de Profeet Mohammed ﷺ: “Zeker, we behoren toe aan Allah en tot Hem zullen we terugkeren.” We vragen Allah om de ramp te belonen met iets beters voor de slachtoffers.

Dit is een gezamenlijke inspanning van de Arnhemse moskeeën. We hopen dat jullie ons willen steunen in deze moeilijke tijd. Samen kunnen we een verschil maken in het leven van de slachtoffers en hun gemeenschappen helpen herstellen.

Doneer nu!
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=smCfhJCMTD2tmvCHF2EQ4w

Contributie / chart 2023

Asaalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuhu beste broeders en zusters, moge Allah onze vasten acccepteren.

Het is mogelijk om de jaarlijkse contributie aan de moskee (chard) 2023 over te maken via onderstaande betaalverzoek.

Of overmaken naar NL11RABO0316517356 t.a.v. moskee Al Fath
Omschrijving: voor en achternaam en omschrijving donatie/contributie.
Moge Allah iedereen belonen die jaarlijks bijdraagt aan de moskee.

*MEDEDELING DJUMA (VRIJDAG) GEBED*

*MEDEDELING DJUMA (VRIJDAG) GEBED*
 
Assalamu Alaikoem Wa Rahmatoullah Wa Barakaatouhou,
 
De moskee zal tot zondag 6 maart tijdens het Djumaa gebed elke vrijdag alleen toegankelijk zijn voor 65 plussers in verband met verbouwingswerkzaamheden
 
Zusters kunnen tot 6 maart helaas het Djumaa gebed niet bijwonen in verband met de verbouwing.
 
Voor de 5 dagelijkse gebeden blijft de moskee gewoon open.
 
Wij rekenen op jullie begrip.
 
Wa Alaikoemu Salaam Wa Rahmatoullahi Wa Barakaatouhou,

Klik hier voor Update Fase 2 verbouwingen augustus 2023

Asaalaamu Alaykum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuhu,

Zoals jullie weten vinden er op dit moment renovaties en verbouwingen plaats in onze moskee.

Beneden:
– De wasruimte zal vernieuwd worden.
– De winkel zal worden gesloopt en vervolgens opnieuw worden opgebouwd.
– Er komt een nieuw kantoor.
– Er zal een nieuwe, aparte ingang voor vrouwen worden gerealiseerd, compleet met een nieuwe trap naar boven.
– De entree zal ook worden vernieuwd.

Alle eerder genoemde ruimtes beneden zijn momenteel in de sloopfase.

Boven:
– Er zal een nieuwe wasruimte komen.
– De keuken zal volledig worden vernieuwd.
– De gebedsruimte voor zusters zal niet alleen vernieuwd worden, maar ook groter worden gemaakt.

– Er wordt een studio voor de imam toegevoegd.

Op dit moment zijn we bezig met de sloopwerkzaamheden.

Volgende week starten wij met de werkzaamheden op de bovenverdieping.

Vanwege deze werkzaamheden zal de gebedsruimte voor zusters tijdelijk gesloten zijn. Volgende week starten we met de werkzaamheden boven.

We vragen om jullie geduld en begrip tijdens deze renovatieperiode. Moge Allah jullie rijkelijk belonen voor jullie geduld en bijdragen.

Persbericht Geheim onderzoek naar islamitische organisaties

Oktober 2021

Persbericht

De islamitische koepelorganisatie (IKO) De Eendracht heeft kennis genomen van het artikel in het
landelijke dagblad NRC van vrijdag 15 oktober jl. Het artikel kopte: ‘Undercover naar de moskee:
geheim onderzoek naar Islamitische organisaties.’

Uit het artikel blijkt dat Nederlandse gemeentes opdracht hebben gegeven om een heimelijk
onderzoek te verrichten naar de moskeegemeenschap. Zo ook naar de moskee El Mouahidin uit Ede
die is aangesloten bij onze koepel. “We zijn als bestuur enorm geschrokken van de wijze waarop de
moslimgemeenschap slachtoffer lijkt te zijn geworden van fundamentele inbreuken op haar
persoonlijke levenssfeer en godsdienstvrijheid. We krijgen daar momenteel veel verontrustende
berichten over van onze leden,” aldus de voorzitter Mohamed El Haddad. De moslimgemeenschap
voelt zich onveilig. Het gebedshuis is een plek waar je je als individu veilig moet voelen en waar je
elkaar vertrouwt en je je in alle rust en vrede kunt terugtrekken.

De moskeeën begrijpen dat er onderzoek gedaan kan worden als er concrete zorgen zijn. Een
dergelijk onderzoek is ook met waarborgen omkleed. Hier is echter een categoraal onderzoek –
zonder enige vorm van verdenking – uitgevoerd naar een specifieke bevolkingsgroep. El Haddad: “We
zijn erg geschrokken van het aantal gemeentes die volgens de NRC opdracht hebben gegeven aan het
onrechtmatige infiltratieonderzoek. Op deze manier omgaan met een bevolkingsgroep die zich onder
meer beschermd mag voelen door artikel zes en artikel tien van de Grondwet is een rechtstaat
onwaardig. De moslimgemeenschap moet erop kunnen rekenen dat haar grondrechten worden
gerespecteerd. Juist tegenover de almachtige overheid.”

Meteen na kennisneming van het artikel in de NRC heeft IKO De Eendracht samen met de landelijke
raad RMMN contact opgenomen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die verantwoordelijk is voor het algemene
beleid. Binnenkort vindt een gesprek plaats met minister Grapperhaus, de NCTV en verschillende
burgemeesters. “We zitten met veel vragen: we willen weten waarom de NCTV aanleiding heeft
gezien om dit soort onderzoeken te laten verrichten. We willen ook graag weten of de NCTV heeft
nagedacht over de vergaande anti-overheidssentimenten die dergelijke onderzoeken meebrengen.
Om die reden lijkt het ons noodzakelijk om een nationale coördinator islamofobie aan te stellen, dan
wel de recent aangestelde nationale coördinator tegen discriminatie en racisme een onderzoek te
laten instellen. Dat is belangrijk voor de checks and balances. Als het gaat om uitwerking van beleid,
wet- en regelgeving, dan zien we dat er onvoldoende wordt nagedacht over de beoogde
(neven)effecten voor een specifieke bevolkingsgroep, namelijk de moslimgemeenschap,” aldus
voorzitter El Haddad.

Daarnaast zijn wij bezig om voor de aangesloten leden inzageverzoeken op grond van de AVG en de
WOB voor te bereiden. Onze leden zullen deze inzageverzoeken binnenkort bij hun gemeentebestuur
indienen. We hebben begrepen dat de Autoriteit Persoonsgegevens zelfstandig ook heeft besloten
om een onderzoek in te stellen naar de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in
het kader van het infiltratieonderzoek. Eén ding is onbetwist: er is veel onduidelijk. Eerst moet de
onderste steen boven komen. Pas daarna is het mogelijk om naar oplossingen te kijken en aan een
herstel van vertrouwen te werken. Dat is nu erg lastig. IKO De Eendracht wijst op de eerste stap. Het
JenV, de NCTV en de gemeentebesturen dienen nu naar aanleiding van de maatschappelijke
commotie snel transparant te handelen over het onderzoek en openheid van zaken te geven.

Doneer hier voor het online benefiet!

⏰ Benefiet Alert!!!

Assalaam alaikum wa rahmatuAllaahi wa Barakaatuh, beste broeders en zusters,

Moskee Al Fath in Arnhem gaat door middel van een 3-daagse benefiet verschillende doelen realiseren In Sha Allah. Hierbij is de hulp van onze ummah nodig!

Onze geliefde profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd: “ De sadaqa dooft de zonde zoals water het vuur dooft.”

📌 Wanneer?
Vanaf donderdag 6 mei om 18.00 uur (na het asr gebed)

Doelen:
✅Volledige renovatie van het hekwerk🪚
✅Renovatie van het terrein rondom de moskee🕌
✅De energievoorziening van de moskee verduurzamen 🔌
✅Investeren in zonnepanelen en toiletrenovatie ☀️
✅Trap voor de zusteringang 🪜

Te volgen via Facebook en Youtube 🌐
🔗 Facebook link: https://www.facebook.com/moskeealfath

🔗 Youtube link:
https://youtube.com/channel/UCy7SWeVDucP0w52Gig_sN3Q

🔗 Doneer links:

Vrije keuze bedrag : https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=764qrA6iQWSbckpboVWD6w&qsl_reqcnt=1

€25 https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=qaY6rXCfR7amMrUEu1Le-g

€50
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=xIovxUpDRoW8c6GyJvwqyg

€100
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=8IKx6fklTy2EJ_JNVb7l0w

€200 https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Ry56xI8lRJuVjcRaC6N_LQ

€500
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BjvPcUcGR5mdkKKzqwBHpw

€750
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FjWxS2fWTbmhsqTYD3t_gw

Is doneren geen optie? Dan kun je altijd een dua voor ons doen! 🤲🏽

BarakAllahu feekum!

MASSAAL DELEN GRAAG!!!

Hadith

Wie (de maand) Ramadan vast, uit geloof (in Allah) en rekenende (op Zijn beloning), (al) zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.

— Profeet Mohammed (vrede zijn met hem)

Contact

Moskee Al Fath

Van Oldenbarneveldstraat 85
6828 ZN Arnhem

026-44 58 728
alfathmoskee@hotmail.com