Wie zijn wij?

Eind jaren 60, begin jaren 70 kwam de eerste generatie Marokkanen naar Arnhem. Deze groep Marokkanen heeft aan de Hertogstraat in verschillende panden een gebedsruimte ingericht. Al snel werd de groep Marokkanen in Arnhem groot en moest er een grotere gebedsruimte worden gevonden. Alhamdullilah is er in 1985 een gebedsruimte gevonden aan de Van Oldebarneveldstraat 85. Het betrof een voormalige garage. Op 24 mei 1988 is onze moskee officieel geopend door de toenmalige burgermeester van Arnhem, de heer Drijber. De Marokkaanse gemeenschap heeft haar krachten gebundeld en een vereniging in het leven geroepen genaamd; Marokkaanse Islamitische Vereniging. Tot op heden is de Marokkaanse Islamitische Vereniging gehuisvest aan de Van Oldebarneveldstraat 85 te Arnhem.
Het bestuur van de Marokkaanse moskee bestaat uit vijf leden. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Naast het bestuur bestaat er een onderwijscommissie die het onderwijs co├Ârdineert in de moskee.

Nieuwe locatie moskee Al Fath

De islamitische gemeenschap in Arnhem is Alhamdullilah enorm gegroeid. Naast moslims van Marokkaanse afkomst wordt onze moskee ook bezocht door broeders en zusters van allerlei nationaliteiten. Hierdoor is de moskee te klein geworden voor onze gemeenschap. Daarnaast bevindt onze moskee zich midden in een woonwijk en hierdoor veroorzaken wij veel parkeer- en geluidsoverlast. Tijdens de Ramadan is dit het grootste probleem voor de wijkbewoners. Als gevolg hiervan zijn wij een aantal jaren geleden noodgedwongen op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor de bouw van een nieuwe moskee.
Het vinden van een geschikte locatie voor de bouw van een moskee is een grote uitdaging. Het voornaamste probleem waar wij tegenaan lopen is het bestemmingsplan. Het wijzigen van een bestemmingsplan is een grote opgaaf en vergt veel geduld. Wij vragen Allah om ons te helpen bij het vinden van een geschikte locatie. Zodra er meer informatie bekend is over een kavel dan zal hier meer informatie over komen te staan op deze pagina.
Om te kunnen anticiperen op het kopen van een kavel, zijn wij nu al bezig met het werven van geld.

Indien u een bijdrage wilt leveren aan het kopen van een kavel dan kunt u geld doneren op het onderstaand rekeningnummer. Moge Allah u daarvoor belonen.

NL11RABO0316517356 t.a.v. moskee Al Fath

Hadith

Het vasten is een bescherming, laat hem niet schelden en laat hem geen daad van onwetendheid verrichten

— Profeet Mohammed (vrede zijn met hem)

Contact

Moskee Al Fath

Van Oldenbarneveldstraat 85
6828 ZN Arnhem

026-44 58 728
alfathmoskee@hotmail.com